RED RIBBON CLUB

RED RIBBON CLUB
1 PROF.DR. V M PARAMAR  ( CHAIRMAN)
2 PROF. DR. R K PATEL
3 PROF. DR. HIRAL PATEL
4 PROF. DR. HARESH CHAUDHARI
5 PROF. SHITAL MISTRY
 

·         રેડ રિબન કલબ દ્વારા યુવાનો અને યુવતીઓ માટે જાગ્રુતિના કાર્યક્રમો કરવા

·         બહારથી વક્તાઓને આમન્ત્રીત કરવા અને અહેવાલ તૈયાર કરવો.